Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

Miasto Przestrzenią Rozwoju

Empatia - Portal Informacyjno - Usługowy

Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wśród głównych celów projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego i społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Oprócz materialnych efektów realizacji projektu odczuwalne będą również efekty niematerialne, w tym m.in.: zintensyfikowanie rozwoju miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji; wzmocnienie integracji mieszkańców; zwiększenie ich świadomości ekologicznej; uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, a zarazem zwiększenie ilości inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej. Działania podstawowe projektu w tym zakresie mają zainicjować proces zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych na terenie miasta,

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 15 328 498,86 zł.

Dofinansowanie: 3 371 346,00 euro.

LATO W ZABRZU

W naszym mieście zakończyły się półkolonie zorganizowane przez Miasto Zabrze w ramach projektu edukacyjno-zawodowego „Lato w Zabrzu”.

Projekt realizowany był w ramach zadania „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Półkolonie odbywała się w terminach:
18-29 lipca 2022 r. – I turnus
01-12 sierpnia 2022 r. II turnus

W półkoloniach uczestniczyło 140 dzieci.

Wszystkie działania w ramach półkolonii koordynowało Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.

Dzieci uczestniczące w półkoloniach bawiły się, zwiedzały Zabrze oraz poznawały specyfikę wybranych zawodów. Dzieci poznawały min. Takie zawody jak górnik, aktor, dziennikarz, muzyk.

Zajęcia odbywały się m.in. w Teatrze Nowym w Zabrzu, Filharmonii Zabrzańskiej, Ośrodku Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Zabrzu, Muzeum Górnictwa w Zabrzu, Stadionie Górnika Zabrze, TV Zabrze oraz Szkole Międzynarodowej w Zabrzu.

Ponadto dzieci spotkały się ze strażakami, strażą miejską i policjantami, zwiedzały Ogród Botaniczny, Stadion Górnika Zabrze, Park 12 C, Sztolnie Królowa Luiza, Strefę Carnall, Muzeum Techniki Wojskowej, miały okazje płynąć podziemnymi łodziami w Sztolni, uczestniczyć w zajęciach Craftomania, Misji ratowniczej, tworzeniu glutów, uczestniczyć w zajęciach sportowych m.in. wspinaczce, były w kinie, w parku oraz zwiedzały stadion Górnika Zabrze.


Materiał filmowy:

Plakat
Ta strona korzysta z plików cookie. W zakładce Ochrona Danych Osobowych dowiesz się więcej.