Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu
Zabrze

Deklaracja dostępności

Empatia - Portal Informacyjno - Usługowy

Centrum Rozwoju Rodziny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.crr.miastozabrze.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2024 r.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 28.03.2024 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększania tekstu
  • skala szarości
  • wysoki kontrast
  • negatywny kontrast
  • podświetlanie linków
  • zmiana kroku czcionki

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z sekretariatem Centrum Rozwoju Rodziny:crr@crr.miastozabrze.pl tel. 32 630 32 33.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Rozwoju Rodziny dysponuje podjazdem dla osób niepełnosprawnych, możliwością przyjmowania klientów na parterze budynku, toaletą dla osoby niepełnosprawnej a także schodołazem.

Ta strona korzysta z plików cookie. W zakładce Ochrona Danych Osobowych dowiesz się więcej.