Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

Ochrona Danych Osobowych

Empatia - Portal Informacyjno - Usługowy

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu realizuje obowiązki wynikające z obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informujemy zatem o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, które będą w związku z tym obowiązywać i Państwa uprawnieniach.

Kto jest Administratorem?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu z siedzibą ul. Park Hutniczy 8, 41-800 Zabrze, tel. (32) 630 32 33, crr@crr.miastozabrze.pl reprezentowany przez Dyrektora;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest: Michał Drozdowski

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu, możliwy jest pod adresem wskazanym do korespondencji: ul. Park Hutniczy 8, 41-800 Zabrze lub mailowo

iodo@crr.miastozabrze.pl

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
 • Prowadzenia działalności statutowej,
 • Realizacji procesu rekrutacyjnego,
 • Zatrudnienia w Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu,
 • Realizacji umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenia działalności finansowej,
 • Realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • Udostępniania informacji publicznej,

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6 RODO i są niezbędne do wykonania zadań działań, na które wyrazili Państwo zgodę w trakcie ubiegania się o udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Rozwoju Rodziny, aplikowali państwo w sprawie zatrudnienia, uczestniczyli w procesie zamówień publicznych lub zawierali umowę cywilnoprawną. Jeżeli Państwo wysyłają nam e-mail bądź innymi środkami telekomunikacji elektronicznej np. ePUAP, SEKAP, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji, Państwa dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne w tym jednolity rzeczowy wykaz akt uzgodniony z Archiwum Państwowym.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa mogą Państwo żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że realizując obowiązek informacyjny, w toku realizacji poszczególnych czynności otrzymają Państwo do zapoznania się szczegółową kartę zawierającą informację dotyczącą postępowania z Państwa danymi osobowymi.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków gdzie przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom wykonującym zadania zlecone przez Centrum Rozwoju Rodziny.

Czy będzie następować proces przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany i profilowanie?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi oraz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (strona UODO), Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka cookies

Dla Państwa wygody serwis crr.miastozabrze.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis crr.miastozabrze.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy
 • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis gov.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:

 • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
 • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Ta strona korzysta z plików cookie. W zakładce Ochrona Danych Osobowych dowiesz się więcej.